پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی/1

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 100417 یکشنبه 26 آذر 1396 11:45 1271

  • 30
  • 14
  • یکشنبه 26 آذر 1396 11:45
  • 1271
تصویر پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی/1