اختتامیه هفتاد و یکمین اجلاس سراسری دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 88175 جمعه 20 اسفند 1395 14:23 1007

  • 30
  • 14
  • جمعه 20 اسفند 1395 14:23
  • 1007
تصویر اختتامیه هفتاد و یکمین اجلاس سراسری دانشگاه آزاد اسلامی