مراسم رونمایی از کتاب میراث ماندگار توسط دکتر ولایـتی و دکتر میرزاده

نام عکاس: خبرگزاری ایسکانیوز/محمد علی نجیب

شماره گزارش: 88183 شنبه 21 اسفند 1395 17:51 1725

  • 30
  • 14
  • شنبه 21 اسفند 1395 17:51
  • 1725
تصویر مراسم رونمایی از کتاب میراث ماندگار توسط دکتر ولایـتی و دکتر میرزاده