دیدار نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با دکتر نوریان

نام عکاس: سید وحید حسینی

شماره گزارش: 88436 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 20:00 944

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 20:00
  • 944
  • کلمات کلیدی
تصویر دیدار نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با دکتر نوریان