مراسم تکریم و معارفه معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99048 چهارشنبه 11 مرداد 1396 14:21 891

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 11 مرداد 1396 14:21
  • 891
تصویر مراسم تکریم و معارفه معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی