دیدار هیات رئیسه دانشگاه امام حسین(ع) با دکتر فرهاد رهبر

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99662 دوشنبه 17 مهر 1396 16:57 493

  • 30
  • 14
  • دوشنبه 17 مهر 1396 16:57
  • 493
تصویر دیدار هیات رئیسه دانشگاه امام حسین(ع) با دکتر فرهاد رهبر