اولین نشست هم اندیشی نمایندگان ریاست دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی

نام عکاس: علیرضا میرزایی

شماره گزارش: 99930 چهارشنبه 10 آبان 1396 14:03 556

  • 30
  • 14
  • چهارشنبه 10 آبان 1396 14:03
  • 556
تصویر اولین نشست هم اندیشی نمایندگان ریاست دانشگاه در هیات نظارت بر تشکل های دانشگاه آزاد اسلامی