حدیث روز

السُّؤالُ نِصفُ العِلم .پرسش نیمى از دانش است .کنزالعمّال : ۲۹۲۶۰    

خبرگزاری ایسکانیوز

سامانه ها

سایت های مرتبط