حدیث روز

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : اَهلُ القُرآنِ اَهلُ اللهِ وَخاصَّتُهُ . اهل قرآن اهل خدا و خاصان بارگاه اویند .                                                                             مجمع البیان 1/15

خبرگزاری ایسکانیوز

سامانه ها

سایت های مرتبط