دومین جشنواره فناوری های نانو

تصویر مطلب دومین جشنواره فناوری های نانو
  • شنبه 10 مرداد 1394
  • 6789
دومین جشنواره فناوری های نانو شهریور ماه سال جاری در واحد تهران جنوب برگزار می گردد.