دکتر محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

oاستاد تمام دانشگاه شهيد بهشتي

o استاد نمونه کشوری سال 1391

o دارای h-Index=14

o دارای 89 مقاله با نمایه بین المللی (ISI,SCOPUS) با متوسط ارجاع بر مقاله 7.54 و ارائه بيش از 135 مقاله در کنفرانس های معتبر علمی بین المللی و ملی

o تالیف و ترجمه 2 کتاب

o انجام بیش از 17 طرح ملی پژوهشی

o راهنمایي 15 دانشجوي دکتري و راهنمايی بيش از 70 پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته های فیزیک و فوتونیک

o تدریس در مقاطع دکتری فیزیک، فوتونیک و مدیریت آموزش عالی

آخرین سمت های مدیریتی علمی:

o "رئیس دانشگاه شهید بهشتی از اردیبهشت 1391 تا بهمن 1395"

o "معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: مرداد ماه1395"

o "رئیس مرکز نشر دانشگاهی از آذر 1387 تا اردیبهشت ماه 1391"

o "معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از سال 1384 تا 1386"

o "عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از تیرماه 1396"

o " معاون علمی آستان قدس رضوی از اسفندماه 1395 "

o " رئیس دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران از مرداد 1396 "

o " رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از مرداد 1396 "

آدرس پست الکترونیک : President@iau.ac.ir

برای مشاهده سوابق علمی ، اجرایی و مدیریتی دکتر محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی کلیک نمایید.