کسب مدال برنز رقابت های دو و میدانی آسیا توسط دانشجوی واحد مبارکه

تصویر مطلب کسب مدال برنز رقابت های دو و میدانی آسیا توسط دانشجوی واحد مبارکه
  • یکشنبه 21 آبان 1396
  • 610
دونده دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در دوی 800 متر بازی های داخل سالن آسیا به مدال برنز رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد مبارکه، امیر مرادی دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در رقابت های دو و میدانی داخل سالن آسیا، در مرحله نهایی دوی 800 متر با زمان یک دقیقه و چهل و نه ثانیه وپنجاه و یک صدم ثانیه از خط پایان عبور کرد و بر سکوی سوم این رقابت ها قرار گرفت.

مرادی در دوره مقدماتی دوی 800 متر رکورد 43 .1:54 و در مرحله نیمه نهایی رکورد 47 .1:51 را به ثبت رساند.