با حضور سفیر ایتالیا

هفته زبان ایتالیایی در دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال برگزار شد

تصویر مطلب هفته زبان ایتالیایی در دانشگاه آزاد اسلامی  تهران شمال برگزار شد
  • یکشنبه 21 آبان 1396
  • 1189
هفته زبان ایتالیایی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و با حضور مائورو کونچاتوری سفیر ایتالیا، در این واحد دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد تهران شمال، دکتر محسن شجاعی رئیس دانشکده زبانهای خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال با استقبال از برگزاری نخستین روز از آیین هفته زبان ایتالیایی در سال 2017 در واحد تهران شمال، به تبیین سوابق تعامل ایران با ایتالیا و همچنین جایگاه زبان ایتالیایی و فارسی در کشور پرداخت.

در این مراسم، سفیر ایتالیا، دانشگاه آزاد اسلامی را یکی از مصادیق بارز تعامل علمی و فرهنگی با کشور ایتالیا دانست و با تبیین اهداف برگزاری هفته زبان ایتالیایی در دنیا، زبان را وسیله توسعه فرهنگ، صلح و گفتگو عنوان کرد و افزود: بیش از هزار سال زبان فارسی و زبان ایتالیایی از راه جاده ابریشم بین مردمان دو کشور رایج بوده است که از ایران تا قسطنطنیه، زبان فارسی و از قسطنطنیه تا ایتالیا، زبان تاجران ونیزی بوده است.

مائورو کونچاتوری، زبان های فارسی و ایتالیایی را زبان گفت وگوی اقتصادی، فرهنگی و معنوی دانست که مردمان این کشور با زبان های خود به درک متقابل و ارتباط با سایر ملل کمک شایانی کرده اند.

در این مراسم فیلم «افسانه پیانیست روی اقیانوس» پخش شد و از ترجمه کتابی که فیلم از روی آن ساخته شده نیز رونمایی شد.

گفتنی است 120 دانشجو در واحد تهران شمال به تحصیل در رشته مترجمی زبان ایتالیاییاشتغال دارند.