پذیرش مقاله هیأت علمی واحد فسا در کنفرانس ملی برق و کامپیوتر

تصویر مطلب پذیرش مقاله هیأت علمی واحد فسا در کنفرانس ملی برق و کامپیوتر
  • شنبه 27 آبان 1396
  • 931
مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا درسومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع پذیرفته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد فسا، مقاله دکتر محسن ایمانیه عضو هیات علمی گروه برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا درسومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر وصنایع با عنوان «طراحی و شبیه سازی ضرب کننده های کمپرسور3:2» مورد پذیرش قرار گرفت.

دکتر ایمانیه درباره این مقاله گفت: بنیادی ترین بلوک های مدارات محاسباتی در سیستم های پردازش سیگنال دیجیتال، ضرب کننده ها و جمع کننده ها می باشند.ضرب کننده ها نیز که یکی از بلوک های پرکاربرد مدارهای دیجیتال هستند، بنابراین در انتخاب نوع پیاده سازی آن ها که به صورت سری و موازی امکان پذیر است، ساختار سری که تعداد بلوک های کمتری دارد از نظر مصرف توان و مساحت اشغالی مناسب تر می باشدهمیشه سعی در پیاده سازی آن ها لازم است.

وی افزود: این مقاله در مورد پیاده سازی ضرب کننده درخت والاس به منظورکاهش تعداد جمع کننده هاست. با کاهش جمع کننده ها تعداد انتشار رقم نقلی نیز کمتر شده وبموجب آن تاخیر عملیات ضرب نیز کاهش می یابد.

عضو هیأت علمی واحد فسا اظهار داشت: در این پژوهش با استفاده از روش جدید با تغییر ساختار کمپرسور می توانیم زمان محاسبه ضرب دو عدد 8 بیتی را به میزان 10 درصد کاهش دهیم.