معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد

برخورد انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی با محققان و پژوهشگران متخلف

تصویر مطلب برخورد انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی با محققان و پژوهشگران متخلف
  • چهارشنبه 6 دی 1396
  • 1149
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در صورت وجود تخلف علمی از سوی محققان و پژوهشگران این دانشگاه با آنان برخورد انضباطی خواهد شد.

دکتر بیژن رنجبر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی، به گزارش مورخ 30 آذر ناشر مجله‌های علمی Elsevier، اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش، متاسفانه 26 مقاله متعلق به دانشمندان ایرانی به خاطر آنچه که مصادیق خلاف اخلاق پژوهشی توسط نویسندگان عنوان شده بود، تعلیق شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اهمیت این موضوع در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: نظر قطعی رئیس دانشگاه و هیات رئیسه درباره اینگونه تخلفات پژوهشی، برخورد شدید انضباطی است، که طبق رویه معمول در این مورد هم موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات علمی سازمان مرکزی بررسی شده و برخورد انضباطی مقتضی صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/