چاپ مقاله عضو هیأت علمی واحد تویسرکان در مجله ISI

تصویر مطلب چاپ مقاله عضو هیأت علمی واحد تویسرکان در مجله ISI
  • شنبه 9 دی 1396
  • 401
مقاله علمی پژوهشی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان در مجله ISI  به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد تویسرکان، مقاله علمی پژوهشی دکتر بابایی عضو هیأت علمی گروه علوم پایه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان با عنوان " فیزیک زمین و فضا " در ژورنال علمی- پژوهشی با نمایه ISC به چاپ رسید.

به گفته دکتر بابایی در این مقاله از روش بهینه سازی مقید غیر خطی برای نقشه برداری سنگ بستر حوزه رسوبی به کمک وارون سازی داده­های گرانی سنجی استفاده شده است. در روش وارون سازی، کاربست مدل دو بعدی که شامل منشورهایی با عمق پایینی نامعلوم هستند مد نظر است.

وی در خصوص روش به کار رفته با بیان اینکه ابتدا تابع هدف و مدل ساده اولیه تعریف و سپس با کمینه سازی این تابع، مدل اولیه بهبود می­یابد، گفت: در این مقاله تابع هدف تعریف و برای کنترل ناپایداری و فرایند فرومعینی مساله، یک جمله به تابع هدف اضافه شد. روش بر روی داده­های مصنوعی اعمال و نتایج تحلیل نشان داده شد که پارانترهای تعیین شده با این روش، تطابق خوبی با مدل پیشنهادی دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان گفت: تکنیک به کار رفته در این مقاله بر روی داده­های گرانی واقعی منطقه امان آباد به کار رفت و عمق سنگ بستر در این ناحیه به دست آمد و معلوم شد که در بخش ضخیم حوزه رسوبی آن، پتانسیل برداشت آب شیرین وجود دارد.

دکتر بابایی با بیان اینکه مجله فیزیک زمین و فضا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و دارای ضریب تأثیر (IF) در این پایگاه و نیز دارای اعتبار علمی – پژوهشی تا مهر 1397 است ،خاطر نشان کرد: این مجله در ‌Scopus و پایگاه اینترنتی ایران ژورنال نیز نمایه و به عنوان نشریه برتر در زمینه علوم پایه (یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) انتخاب شده است.

انتهای پیام /