دو انتصاب در مرکز عمرانی املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب دو انتصاب در مرکز عمرانی املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی
  • شنبه 9 دی 1396
  • 1491
دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی جداگانه، سرپرست معاون املاک و مستغلات و سرپرست معاون امور عمرانی، در مرکز عمرانی املاک و مستغلات دانشگاه را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، طی این احکام ، مهندس رسول امامی به عنوان سرپرست معاون املاک و مستغلات در مرکز عمرانی املاک و مستغلات دانشگاه و مهندس گودرز بیات به عنوان سرپرست معاون امور عمرانی در مرکز عمرانی املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند.

همچنین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، طی نامه هایی از زحمات و خدمات مهندسی فرید کمایی مدیرکل سابق املاک و مستغلات دانشگاه، دکتر فریبرز یعقوبی وایقان مدیرکل سابق امور فنی و ساختمان دانشگاه و مهندس مسعود شهسواری مدیرکل سابق امور ساختمان های بهداشتی و درمانی دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.

انتهای پیام/