بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد ورامین - پیشوا

تصویر مطلب بازدید معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد ورامین - پیشوا
  • سه شنبه 12 دی 1396
  • 593
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد ورامین ـ پیشوا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد ورامین ـ پیشوا، دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه احمد رضا نجفی رئیس دبیرخانه هیأت امنا دانشگاه آزاداسلامی استان تهران از مزارع آموزشی تحقیقاتی، مجتمع فرهنگی ورزشی و بیمارستان در حال ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا بازدید کردند.

انتهای پیام /