رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن تاکید کرد

لزوم وجود اتاق فکر در دانشگاه‏ با حضور معتمدان

تصویر مطلب لزوم وجود اتاق فکر در دانشگاه‏ با حضور معتمدان
  • سه شنبه 19 دی 1396
  • 314
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بر ضرورت وجود اتاق فکر در دانشگاه‌‏ها با حضور معتعمدان و شورای شهر برای پیشبرد اهداف دانشگاه و شهر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد رودهن، دکتر حسن شهرکی پور در نخستین نشست با معتمدان شهر رودهن با تاکید بر لزوم برگزاری این نشست‏ها برای تصمیم‏ گیری علمی و فرهنگی به طور مستمردر دانشگاه و شهر رودهن، گفت: تعهد و تخصص در دانشگاه و شهر باعث پیشرفت و اقتدار دانشگاه و شهر می شود.

شهرکی پور افزود: تعهد و تخصص باعث پیشرفت هر اداره یا ارگان و به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی می شود.

مدیریت جدید دانشگاه آزاد اسلامی رودهن موجب پیشرفت دانشگاه و شهر می شود

معتمدان شهر رودهن نیز در این دیدار به مطالبی از جمله پیشرفت قابل توجه شهر و واحد رودهن با حضور دکتر شهرکی پور، موفق بودن دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در بین دانشگاههای شرق استان تهران وحتی کل کشور و ... تاکید کردند.