با صدور احکامی از سوی دکتر فرهاد رهبر؛

سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای زاهدان، کرمانشاه و داریون منصوب شدند

تصویر مطلب سرپرستان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای زاهدان، کرمانشاه و داریون منصوب شدند
  • چهارشنبه 20 دی 1396
  • 2359
دکتر فرهاد رهبر طی احکامی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و واحد زاهدان، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و واحد کرمانشاه و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی این احکام دکتر سلطانعلی میر را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و واحد زاهدان، دکتر محمدرضا حبیبی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و واحد کرمانشاه و دکتر امیر قائدی را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون منصوب کرد.

در متن این احکام آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر سلطانعلی میر

با اهدای سلام و تحیات

با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان « سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و واحد زاهدان » منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای دکتر امین رضا کمالیان رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان و واحد زاهدان قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و واحد کرمانشاه

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمدرضا حبیبی

با اهدای سلام و تحیات

با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان « سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و واحد کرمانشاه » منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای دکتر نوذر قنبری سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه و واحد کرمانشاه قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

برادر گرامی جناب آقای دکتر امیر قائدی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان « سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون » منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاشهای دکتر مرتضی حق شناس سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون قدردانی کرد.

انتهای پیام /