همایش «مرجعیت علمی» در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود

تصویر مطلب همایش «مرجعیت علمی» در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود
  • شنبه 14 بهمن 1396
  • 1066
همایش «مرجعیت علمی» با همکاری انجمن آموزش علوم پزشکی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی،۱۰ اسفند سال جاری در بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلایم، چهارمین همایش «مرجعیت علمی» با همکاری مستقیم انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی و مشارکت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی کشور و واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در محل بیمارستان فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

عنوان چهارمین همایش مرجعیت علمی «اهمیت آموزش علوم پزشکی در تعالی نظام سلامت» بوده و دو سخنرانی ویژه و سه پانل تخصصی در روز مذکور برگزار خواهد شد.

دبیر علمی همایش دکتر محسن نفر، دبیر اجرایی دکتر فرهاد ادهمی مقدم و مسئول کمیته علمی همایش دکتر حسینی هستند.

مبانی تئوریک مرجعیت علمی جمهوری اسلامی (رویکرد ایدئولوژیک، تکنولوژیک و ژئوپلتیک)، عرفی مدل های آموزشی غیر دولتی موفق در آموزش علوم پزشکی (دانشگاه آزاد اسلامی، طب نظامی و ...) و جایگاه آموزش علوم پزشکی در نظام ملی نوآوری (دانش پژوهی، رویکرد بین رشته ای و نیازهای آموزشی) از محورهای پانل های این همایش است.

انتهای پیام /