با حكمي از سوي دكتر ميرزاده: سرپرست واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد

تصویر مطلب با حكمي از سوي دكتر ميرزاده: سرپرست واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد
  • یکشنبه 3 آذر 1392
  • 936
 دكتر فرهاد حسين زاده لطفي، با حكمي از سوي دكتر ميرزاده به سمت سرپرست واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب شد.

به گزارش مركز روابط عمومي و اطلاع رساني دانشگاه آزاد اسلامي در متن اين حكم آمده است:

جناب آقاي دكتر فرهاد حسين زاده لطفي

نظر به مراتب تعهد و تخصص جنابعالي به موجب اين حكم به عنوان سرپرست واحد تهران مركزي دانشگاه‌ آزاد اسلامي منصوب مي شويد. اين واحد يكي از بزرگترين واحدهاي آموزش عالي كشور است كه بايد به عنوان يك نهاد علمي و اسلامي سرمشق و الگوي ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي باشد.

از جنابعالي انتظار مي رود تا با تدبير و مشورت با صاحبنظران و دانشمندان به توسعه كيفي اين دانشگاه مطابق با استانداردهاي علمي بين المللي كوشش هاي لازم را معمول داريد. ارتقا خدمات آموزشي اين واحد مهم براي تحقق اهداف دانشگاه و كسب جايگاه برتر در سطح ملي و منطقه اي از اولويت هاي ماموريت جنابعالي است.

اميد است با توكل به خداوند متعال و با صداقت كاري، امانتداري و قانونمندي در انجام امور محوله موفق باشيد.

دكتر ميرزاده همچنين در پيامي از زحمات فردوس حاجيان در دوران مسئوليتش قدرداني كرد.