یک روز کاری با معاون پژوهش و فناوری

دکتر واشقانی فراهانی: شاعرزاده‌ای پژوهشگر از دیار امیرکبیر

تصویر مطلب دکتر واشقانی فراهانی: شاعرزاده‌ای پژوهشگر از دیار امیرکبیر
  • جمعه 7 فروردین 1394
  • 2453