ارائه 160 راهکار عملی برای احیای زاینده رود توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب ارائه 160 راهکار عملی برای احیای زاینده رود توسط عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • سه شنبه 13 آذر 1397
  • 101
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت: برای احیای زاینده رود 160 راهکار علمی و عملی را در قالب یک کتاب، گردآوری و تألیف کرده ایم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اصفهان (خوراسگان)، دکتر ناصر حاجیان عضو هیأت علمی گروه عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در خصوص مشکلات رودخانه زاینده رود و راهکارهای عملی احیای این آبراهه مرکزی ایران، گفت: برای احیای زاینده رود 160 راهکار علمی و عملی را در قالب یک کتاب، گردآوری و تألیف کرده ایم و در گروه تخصصی عمران آب واحد اصفهان برای حل این مشکل برنامه داریم و مسئولیت می پذیریم.

وی افزود: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در گروه عمران در بخش آب، مدتی است برنامه های تحقیقی و پژوهشی متمرکزی را روی موضوع زاینده رود و دیگر حوضه های آبریز کشور، آغاز کرده ایم و اکنون برای حل مشکل آب کشور و به خصوص رودخانه های کارون و غیره، راهکار داریم و می توانیم مسئولیت بپذیریم و پاسخگو باشیم.

دکتر حاجیان ادامه داد: تدوین پایگاه داده ای زاینده رود اولین گام برای این منظور است. جهت حل هر مشکلی در کشور در رشته های مختلف از قبیل آب، صنعت، ذوب فلزات، تولید برق و ...، در شروع کار نیاز به پایگاه داده ها مشتمل بر کلیه اطلاعات مورد نیاز از برداشت های قبلی داریم. بر همین اساس پایگاه داده های زاینده رود مشتمل بر اندازه گیری های مورد نیاز بر اساس استاندارها از سال 1320 تدوین و تحلیل شده است.

وی گفت: بررسی مشکلات زاینده رود در قالب پرسشها و پاسخها، گام دوم این مسیر است و در اقدامی زیربنایی بر اساس یک بررسی منابع میدانی، اقدام به مصاحبه و حضور در کلیه جلسات و همایش های مرتبط شد و نتایج حاصل در چهار دفتر نوشته شد و نکات مهم و نهایتاً مشکلات، در قالب 32 سؤال تهیه شد. برای بیشتر سؤالات یک مقاله علمی پژوهشی تهیه شد که نهایتاً به پاسخ بخشی از مشکل در آن پرداخته شد.

عضو هیأت علمی گروه عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) افزود: در گام سوم برای جمع آوری تمامی مطالب مرتبط با زاینده رود، جلد اول کتاب مرجع جامع زاینده رود تألیف شد که برای هر پژوهشگری بیشترین مطالب مورد نیاز مرتبط با حوضه زاینده رود را در دسترس قرار می دهد.

این محقق اظهار داشت: برای حل مشکل آب کشور به خصوص آب زاینده رود به عنوان آبراهه مهم بخش مرکزی ایران، باید از طریق قوانین ملی و بین المللی نیز برخی موضوعات مورد بررسی قرار گیرند. برای حل این مشکل، اقدام به تألیف جلد سوم مرجع جامع زاینده رود با عنوان خشکی زاینده رود از دیدگاه فنی و حقوق ملی و بین المللی کردیم.

وی ادامه داد: در کشور متأسفانه دانشگاهها در حل معضلات کشور در طول بیش از نیم قرن گذشته نقش فعالی نداشته اند یا اینکه در بیشتر موارد وقتی خواسته اند در موضوعی اظهار نظر کنند، بیشتر به بیان ایرادات و اشکالات بسنده کرده و راهکاری ارائه نداده اند.

انتهای پیام/