43 درصد کاروان اعزامی به یونیورسیاد، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند

تصویر مطلب 43 درصد کاروان اعزامی به یونیورسیاد، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند
  • دوشنبه 3 تیر 1398
  • 226
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، 43 درصد کاروان اعزامی به مسابقات یونیورسیاد ایتالیا را تشکیل می دهند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر کمال جوانمرد مدیرکل ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: 18 نفر از 41 ورزشکار اعزامی به مسابقات یونیورسیاد ایتالیا از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند.

وی افزود: 43 درصد کاروان اعزامی به یونیورسیاد، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی هستند که بیانگر رویکرد علمی ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی است.

دکتر جوانمرد با تأکید بر اینکه کاروان اعزامی کشور حامل پیام طلح طلبی ایرانیان همراه به مقاومت به جهانیان است، اظهار داشت: نظم و یکپارچگی کاروان اعزامی دانشجویان بسیار مهم است، زیرا این دانشجویان نماینده کشورمان هستند و باید اقتدار کشورمان را به جهانیان نشان بدهیم.

انتهای پیام