به منظور ارتقای کیفیت خدمات به دانشجویان غیرایرانی

کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد برگزار شد

تصویر مطلب کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد برگزار شد
  • سه شنبه 11 تیر 1398
  • 190
کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه آموزشی تبیین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور نمایندگان امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی برای واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، صبح امروز در سازمان مرکزی برگزار شد.

در این کارگاه که در راستای ارتقای کیفیت خدمات به دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، به مباحثی ازجمله تبیین سیاست های معانت بین الملل و امور دانشجویان غیرایرانی، رشد کمی و کیفی دانشجویان غیرایرانی، آمار جذب دانشجویان غیرایرانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، لزوم تأسیس دفاتر جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی در واحدهای دانشگاه، لزوم به‌روزرسانی وب سایت های بین الملل واحدهای دانشگاه، ایجاد خوابگاه با کیفیت مناسب برای دانشجویان غیرایرانی و تبیین شیوه نامه جامع جذب دانشجویان غیرایرانی پرداخته شد.

همچنین دستورالعمل امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی تبیین شده و جزئیات آن ازجمله اهداف، چگونگی انجام امور کنسولی، اخذ گذرنامه، تمدید روادید، صدور اقامت و... مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/