مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در بین پراستنادترین مقالات قرار گرفت

تصویر مطلب مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در بین پراستنادترین مقالات قرار گرفت
  • دوشنبه 12 خرداد 1399
  • 616
مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به عنوان پراستنادترین مقاله از سوی پایگاه استنادی Web of Sciences معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد کرمان، بر مبنای آخرین رتبه بندی Essential Science Indicators مربوط به سایت Clarivate Analytics – web of science مقاله دکتر محمدمهدی فروغی دانشیار گروه شیمی و همکارانش جزو مقالات داغ و پراستناد زمینه موضوعی جهان انتخاب شد.

این مقاله به عنوان «A review on metal-organic frameworks: Synthesis and applications» مروری بر چارچوبهای الی فلزی است که در مجله « TrAC Trends in Analytical Chemistry » با ضریب تاثیر 8.4 IF=در سپتامبر سال 2019 به چاپ رسیده است.

این رتبه بندی بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات مقالات بیش از 12 هزار نشریه در سراسر جهان استخراج و هر دو ماه یکبار به روز می شود. مقالات Hot paper دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of Sciences است که در دو سال اخیر به چاپ رسیده باشند.

انتهای پیام/