رساله دکتری بین رشته‌ای بین‌المللی دانشجوی واحد لاهیجان با موفقیت به پایان رسید

تصویر مطلب رساله دکتری بین رشته‌ای بین‌المللی دانشجوی واحد لاهیجان با موفقیت به پایان رسید
  • شنبه 7 تیر 1399
  • 181
مرحله تحقیقاتی، رساله دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به عنوان ابزاری در جهت تشخیص کودکان ADHD (اختلال نقص توجه / فزون کنشی ) با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، این پژوهش در قالب رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، با همکاری اساتید و متخصصان برتر کشور ایران و سوئیس و با توجه به ضرورت مطالعات بین رشته ای و به منظور افزایش دقت تشخیص اولیه و مدل‌سازی سیستم بر پایه توابع و کاربردهای مغز انتخاب شده بطوریکه می توان از این بینش برای گسترش تشخیص و درمان بیشتر مرتبط، مورد استفاده قرار داد.

این کار تحقیقاتی توسط تیم تخصصی، متشکل از کامراد خوشحال هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و استاد راهنمای اول؛ فائزه روحانی دانشجوی مقطع دکتری مهندسی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، حمیدرضا طاهری هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد استاد راهنمای دوم، علی مشهدی هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و آندریاس مولر رئیس بنیاد مغز و تروما سوئیس، به عنوان اساتید مشاور و با مشارکت بنیاد Brain and Trauma Foundation Graubünden/Switzerland از بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز و در تابستان ۱۳۹۸ مراحل اجرایی آن ( جمع آوری دادها از نمونه های مورد نظر) آن در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

در این رساله با مطالعه و بررسی رفتار و تشخیص زودرس اختلال نقص توجه/ فزون کنشی در کودکان با کمک سیستم های هوشمند، به راهکار کمک تشخیصی مناسب جهت درمان اختلالات روانی و کمک در روند بهبود بیماری می توان نائل آمد و هدف اصلی این پژوهش، تعیین الگوهای رفتاری برای مدلسازی در راستای تشخیص ADHD در کودکان با استفاده از یادگیری ماشین (هوش مصنوعی) عنوان شده است.

فائزه روحانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با حضور در کلینیک مغز و تروما، کشور سوئیس به تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ها با همکاری متخصصان نوروساینس بنیاد Brain and Trauma Foundation Graubünden پرداخت و فرایند تحقیقاتی مرتبط با آنالیز سیگنال های مغزی و تشخیص هوشمند بایومارکرهای مربوط به کودکان ADHD در خرداد ماه سال جاری با موفقیت به اتمام رسید.

این تحقیق به عنوان پازلی که عناصر آن روش‌های تشخیصی متفاوتی هستند، توسعه داده شده ‌و آن روش‌های بالینی، آزمون های روانشناختی، پرسشنامه و مصاحبه‌ها، تحلیل عملکرد حرکتی کودک و سیگنال‌های مغزی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش مهمی از این تحقیق، به بررسی و تحلیل مجموعه‌ داده‌های EEG و ERP می پردازد که از تعداد زیادی از کودکان و با استفاده از دستگاه neuroamp ساخته شده توسط انستیتو HBI سوئیس، جمع‌آوری شده‌ است.

فائزه روحانی، داده های سیگنال های مغزی مورد نیاز در این تحقیق مقطع دکتری را در طول مدت اقامت در بنیاد مغز و تروما سوئیس تحت نظارت مولر و دیگر متخصصان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

از دستاوردهای این تحقیق، استخراج الگوهای سیگنال‌های مغزی و نقش‌های رفتاری در ارتباط با کودکان کنترل شده و اختلال نقص توجه/ فزون کنشی می توان عنوان کرد.

محققان این تحقیق به تحلیل رفتار حرکتی کودکان پیش فعال خواهند پرداخت.

انتهای پیام/