دکتر دهقانی فیروزآبادی خبر داد

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف

تصویر مطلب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف
  • سه شنبه 16 دی 1399
  • 275
سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف برای استفاده از امکانات و ظرفیت های آزمایشگاهی و کارگاهی دو طرف خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف در راستای ایجاد همکاری و هماهنگی های بیشتر دو دانشگاه در حوزه انجام آزمایش های تخصصی، آزمون های مربوط به مقایسه های بین آزمایشگاهی، انجام ممیزی های داخلی و آموزش تکنسین های آزمایشگاهی، ارائه خدمات تعمیر و ارتقای تجهیزات، تبادل نمونه و مشتری مرتبط با خدمات آزمایشگاهی، مشارکت در کارگروه‌های تخصصی دستگاهی، هماهنگی و همکاری در ارسال به موقع نتایج و گزارشات آزمایشگاهی و سایر موارد مرتبط در حوزه‌های تجهیزاتی، نیروی انسانی و آموزشی و تحقیقاتی آزمایشگاهی و کارگاهی منعقد شده است.

وی با اشاره به اهمیت انعقاد این تفاهم نامه اظهار داشت: تفاهم نامه مذکور به منظور ایجاد بستر مناسب و استفاده از ظرفیت های موجود دوطرف برای توسعه زیرساختی و خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های تخصصی فنی و مهندسی در کشور منعقد شده است.

سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه صنعتی شریف از طریق تعامل سازنده بین دانشگاهی و ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی مشترک اهداف خود را پیش می برد. این تفاهم نامه سبب حمایت بیشتر از اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در دریافت خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دوطرف خواهد شد.

دکتر دهقانی فیروزآبادی افزود: در راستای اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، مدیران حوزه های آزمایشگاهی و نیز رؤسا مراکز خدمات آزمایشگاهی به عنوان نمایندگان دوطرف و ناظران اجرای تفاهم نامه، به منظور پیشبرد برنامه ها و اهداف آن جلسات مشترکی داشته باشند.

سرپرست شبکه پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: متقاضیان استفاده از خدمات می توانند با مراجعه به پورتال ساها به آدرسsaha.iau.ir در جریان مفاد آن قرار گیرند.

انتهای پیام/