دکتر علمائی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک:

طرح «پذیرش اشتغال محور دانشجو» در مرحله نهایی است

تصویر مطلب طرح «پذیرش اشتغال محور دانشجو» در مرحله نهایی است
  • سه شنبه 23 دی 1399
  • 454
معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مذاکراتی با صنایع مختلف کشور جهت طرح «پذیرش اشتغال محور دانشجو» انجام شده و در مرحله نهایی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اراک، شورای معاونان علمی، آموزشی و پژوهشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و هفدهمین جلسه هیأت رئیسه واحد اراک با حضور دکتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی با محوریت تبیین بخشنامه ها و دستورالعمل های آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

دکتر علمائی در این جلسه با بیان اینکه افرادی که در واحدهای دانشگاهی مسئولیت داشته و مشکلات را بر طرف می کنند، یک جهاد علمی انجام می دهند، گفت: این افراد با مدیریت و سازماندهی، نتایج مؤثر و ملموسی را در واحدهای دانشگاهی ایجاد می کنند.

دکتر علمائی در جلسه‌ با دانشجویان منتخب، دبیران انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اظهار داشت: مذاکراتی با صنایع مختلف کشور برای طرح پذیرش دانشجوی اشتغال‌محور در دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته و پیشنویس طرح در کمیته تخصصی تجارب ملی و جهانی نهایی شده است.

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: طرح موضوع کلینیک پژوهشی جهت ارائه خدمات مختلف به دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش بینی شده که با ابلاغ بخشنامه به واحدهای دانشگاهی این بستر برای دانشجویان فراهم خواهد شد.

در این جلسه دکتر اکبر یاورطلب مشاور عالی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی، دکتراسداله متاجی مدیرکل امور آموزشی، دکتر محمدرضا اردکانی مدیرکل امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر جعفر اسدپور معاون همکاری های صنعتی و امور آزمایشگاه اداره کل امور پژوهشی حضور داشتند و به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.

انتهای پیام/