ارتقای رتبه 10 پرونده در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب ارتقای رتبه 10 پرونده در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
  • دوشنبه 24 فروردین 1394
  • 1680
جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و 10 پرونده در این جلسه موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از مجموع 16 پرونده که مورد بررسی قرار گرفت، 10 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.
در این جلسه از مجموع 4 پرونده دانشیاری به استادی با 3 پرونده، از 6 پرونده استادیاری به دانشیاری با 3 پرونده و همچنین از 6 پرونده مربی به استادیاری با 4 پرونده موافقت شد.