موافقت با ارتقای15 پرونده هیات علمی در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب موافقت با ارتقای15 پرونده هیات علمی در جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
  • سه شنبه 11 آذر 1393
  • 646
 

جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و از مجموع 18 پرونده مورد بررسی 15 پرونده موفق به دریافت ارتقای رتبه شدند.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و در آن 18 پرونده از اعضای هیات علمی برای ارتقا بررسی شد.

همچنین از تعداد هفت پرونده ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری با پنج پرونده موافقت شد و دو پرونده به دلیل ضعیف بودن مستندات پژوهشی مورد تایید قرار نگرفت.

بر اساس این گزارش با 8 پرونده ارتقا از مرتبه استاد یاری به دانشیاری موافقت شد، اما از تعداد سه پرونده ارتقا از مرتبه دانشیاری به استادی تنها دو پرونده موفق به کسب ارتقای درجه استادی شدند، همچنین ضعیف بودن مستندات پژوهشی یک پرونده مانع از این شد که اعضای هیات ممیزه به ارتقای آن موافقت کنند.