بخشنامه مربوط به شیوه نامه اجرایی و شرح وظایف خبری و رسانه ایی روابط عمومی واحد ها (کلیک کنید)

تصویر مطلب بخشنامه مربوط به شیوه نامه اجرایی و شرح وظایف خبری و رسانه ایی روابط عمومی واحد ها (کلیک کنید)
  • دوشنبه 19 مرداد 1394
  • 4276

بخشنامه مربوط به شیوه نامه اجرایی و شرح وظایف خبری و رسانه ایی روابط عمومی واحد ها اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه خبرنامه سازمان مرکزی دانشکاه آزاد اسلامی اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه خام خبرنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک کنید.