دکتر احسانی خبر داد

احتساب حق مرتبه علمی در پرداخت سنوات بازخرید به اعضای هیات علمی

تصویر مطلب احتساب حق مرتبه علمی در پرداخت سنوات بازخرید به اعضای هیات علمی
  • یکشنبه 15 شهریور 1394
  • 4049
معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با موافقت ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی، حق مرتبه علمی اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه در سنوات بازخرید سابقه خدمت(پاداش پایان خدمت) آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.

به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر احسانی گفت: با توجه به تصمیمات کمیسیون اداری و مالی شصت و نهمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه و در راستای تقدیر از زحمات و خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به استناد مصوبه هیات رییسه، مقرر شد از اول مهرماه امسال حق مرتبه علمی در محاسبه مزایای آخر خدمت ایشان لحاظ شود.

وی تاکید کرد: روسا و معاونان اداری و مالی واحدها و مراکز آموزشی مسئولیت اجرای مفاد بخشنامه صادر شده دراین خصوص را عهده دار خواهند بود.