فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت

تصویر مطلب فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
  • یکشنبه 29 شهریور 1394
  • 4177
دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد، سرمایه گذاری و ساخت سه ملک سازمان مرکزی سابق این دانشگاه واقع در خیبان پاسداران و خیابان ملک تهران به مساحتهای 869،1596،2437 مترمربع را به مشارکت بگذارد.

شرکتهایی که حائز توانایی سرمایه گذاری و ساخت این پروژه می باشند، می توانند جهت خریداری اسناد طی روزهای 18 تا 25 شهریور ماه جاری با در دست داشتن معرفینامه و فیش واریزی به مبلغ 2 میلیون ریال به حساب (شماره شبا: 50170000000107170717004IR) بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی به دبیرخانه معاونت عمرانی واقع در تهران، انتهای بزرگراه ستاری، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان فرهیختگان طبقه اول مراجعه نمایند.