دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد شن و ماسه های مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

تصویر مطلب دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد شن و ماسه های مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
  • یکشنبه 29 شهریور 1394
  • 3178

علاقمندان می­توانند برای بازدید و دریافت اسناد مربوطه جهت تکمیل و ارائه پیشنهاد قیمت خود ظرف مدت سه روز از تاریخ درج آگهی از ساعت 9 صبح لغایت یازده روزهای کاری به نشانی: انتهای بزرگراه شهید ستاری- میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.

ضمناً جهت بازدید و دریافت اسناد واریز مبلغ 500.000 ریال غیر قابل استرداد و 50.000.000 ریال به عنوان ودیعه به حساب شماره 0107170717004 دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی شعبه مرکزی دانشگاه به کد 1017 الزامی خواهد بود.

بدیهی است کلیه هزینه­های مربوطه از قبیل درج آگهی، تأمین نیروی انسانی، ماشین­آلات بارگیری، حمل، بیمه، مالیات و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول و یا رد هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.ب21/5

تاریخ انتشار آگهی : 31/5/94