دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

تصویر مطلب دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
  • یکشنبه 29 شهریور 1394
  • 3043

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد اقلام ضایعاتی و خارج از رده مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا علاقمندان می­توانند به منظور بازدید و دریافت اسناد مربوطه ظرف پنج روز از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 9 تا 11 روزهای کاری به نشانی انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، داخل دانشگاه ازاد اسلامی، بعد از مسجد امام علی (ع) دانشگاه، انبار 56 مراجعه نمایند.

شرکت­کنندگان در مزایده می­بایست یک فقره فیش به مبلغ 30.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده و یک فقره فیش به مبلغ 200.000 ریال بابت هر برگ پیشنهاد قیمت به حساب شماره 0107170717004 دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی، شعبه مرکزی دانشگاه به کد 1017 واریز و اصل آنها را ارائه نمایند.

بدیهی است کلیه هزینه­های مربوطه از قبیل درج آگهی و تأمین نیروی انسانی و ماشین­آلات لازم جهت بارگیری، حمل، نقل، بیمه، مالیات و ... به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

1- کانکس­های مستعمل و خارج از رده (هر دستگاه)

2- لاستیک­های سنگین و سبک خودروئی ضایعاتی (هر کیلوگرم)

3- اقلام چوبی ضایعاتی و فرسوده به صورت یکجا و درهم

4- ضایعات پلاستیکی (هر کیلوگرم)

5- تجهیزات اداری و مستعمل و متفرقه «الکتروپمپ، تابلو برق، کیس، کی­برد، مانتیور و ...» (هر دستگاه)

.ب6/4

تاریخ انتشار آگهی : 13 و 14 و 15 تیر ماه 94