سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند

تصویر مطلب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند
  • یکشنبه 29 شهریور 1394
  • 5437

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمان اداری به نشانی‌های ذیل مراجعه نماید: 1- تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی، ساختمان فرهیختگان، طبقه اول، حوزه معاونت حوزه عمران، اداره کل املاک و مستغلات مراجعه و یا با شماره تلفن: 44868595 تماس حاصل فرمایند. 2- سایت معاونت عمرانی دانشگاه به نشانی: http://omran.iau.ac.ir

الف- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده:

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 20 روز کاری به نشانی‌های فوق‌الذکر مراجعه نمایند.

ب- محل، زمان و مهلت تحویل اسناد مزایده:

متقاضیان شرکت در مزایده پس از دریافت اسناد مزایده و مطالبه بانکی، باید رسید پرداخت وجه نقد را به صورت دو پاکت مجزا و لاک و مهر شده ارائه کرده یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی و همچنین قیمت پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در پاکات سربستة لاک و مهر شده به طوری که ضمانت­نامه در پاکت الف و قیمت پیشنهادی در پاکت ب حداکثر تا پایان وقت اداری مهلت تعیین شده به دبیرخانه اداره امور کمیسیون معاملات سازمان مرکزی دانشگاه واقع در تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی، بلوک 2، نیم طبقه اول تحویل داده و رسید دریافت نمایند، ضمنا هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

تاریخ انتشارآگهی : 29/6/94