آگهی فراخوان عمومی تهیه و تأمین بلیت‌های هواپیما در مسیر داخلی و خارجی برای اساتید و کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت دوم)

تصویر مطلب آگهی فراخوان عمومی تهیه و تأمین بلیت‌های هواپیما در مسیر داخلی و خارجی برای اساتید و کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (نوبت دوم)
  • شنبه 18 مهر 1394
  • 3300
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد از طریق انتشار فراخوان عمومی بر اساس شرایط اعلامی از سوی دانشگاه نسبت به شناسایی شرکت خدمات مسافرتی جهت تهیه و تأمین بلیتهای داخلی (و خارجی) هواپیما برای اعزام اساتید و کارکنان خود به مأموریت اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی واجد شرایط دعوت می‌شود پس از واریز مبلغ 400.000 ریال (غیرقابل استرداد) به شماره حساب 0106061313008 به نام دانشگاه آزاد اسلامی، نزد بانک ملی به همراه اصل فیش واریزی و مدارک احراز هویت به نشانی: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بلوک دو اداری، نیم طبقه اول، ‌اداره امور کمیسیون معاملات مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و برگ شرایط عمومی و خصوصی اقدام و در صورت لزوم با شماره تلفن 47352042 تماس حاصل نمایند. متقاضیان ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت، گواهی تشخیص صلاحیت از مراجع ذیربط، سوابق کاری و حسن انجام کار هستند و انتخاب آنها منوط به پذیرش شرایط اعلامی از سوی دانشگاه، تأیید صلاحیت کاری و تخصص ایشان بر اساس مستندات است. هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده بوده و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات دارای اختیار تام است.

آخرین مهلت دریافت و عودت اسناد حداکثر 10 روز (کاری) پس از انتشار آگهی است.

اداره کل امور عمومی و کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی

در روزنامه ایران و فرهیختگان انتشار یافته است.

تاریخ انتشار آگهی 12 مهر//