همایش روابط عمومی واحد ها(برای ثبت نام در همایش مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای دانشگاهی بروی لینک زیر کلیک کنید.)

تصویر مطلب همایش روابط عمومی واحد ها(برای ثبت نام در همایش مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای دانشگاهی بروی لینک زیر کلیک کنید.)
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1395
  • 4664

برای ثبت نام در همایش مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای دانشگاهی بروی لینک کلیک کنید.