نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی:

دانشگاه آزاد اسلامی پتانسیل خوبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است

تصویر مطلب دانشگاه آزاد اسلامی پتانسیل خوبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است
  • چهارشنبه 26 آبان 1395
  • 1555
اعزازی ملکی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه اقتصاد دانش بنیان و توسعه تحصیلات تکمیلی را خوب و غیر قابل انکار توصیف کرد.

ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، ضمن قدردانی از فعالیت های این دانشگاه، اظهار داشت: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون برای قشر جوان و طالب تحصیل، مفید و ارزشمند بوده است.

وی با اشاره به شرایط دولت در زمان تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به دلیل مشکلات آن روز کشور، جوانان از تحصیل باز مانده بودند و این دانشگاه آزاد اسلامی بود که بموقع برای پیشرفت مملکت و جلوگیری از خروج نیروی جوان راهکاری پیدا کرد.

اعزازی به موفقیت های دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه های علمی و پژوهشی اشاره کرد و افزود: درخصوص اقتصاد دانش بنیان و پژوهش و فناوری های جدید نیز دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت های قابل توجهی داشته است.

وی مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی را پتانسیل خوبی برای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: از آنجا که فعالیت ها و عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک مجموعه منسجم و علمی، کاملاً هماهنگ با سیاست های کلی نظام است، می توان از آن به نفع مردم و برای پیشرفت کشور بهره برد.