معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی:

روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه ریزی منظم و دقیق از افزایش هزینه های واحدهای دانشگاهی جلوگیری کنند /  تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان تامین اجتماعی موجب آرامش خاطر کارکنان و اعضای هیات علمی شد

تصویر مطلب روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه ریزی منظم و دقیق از افزایش هزینه های واحدهای دانشگاهی جلوگیری کنند /  تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان تامین اجتماعی موجب آرامش خاطر کارکنان و اعضای هیات علمی شد
  • یکشنبه 5 دی 1395
  • 2573
دکتر احسانی معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی در نهمین جلسه هماهنگی و پایش امور استان ها با تاکید بر لزوم صرفه جویی و کنترل هزینه ها توسط واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، گزارشی از روند امضای تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان تامین اجتماعی ارائه داد و اظهار داشت که در این زمینه بخشنامه های مربوطه در آینده ارسال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون اداری و مالی در ادامه اظهار داشت: روسای واحدها باید توجه داشته باشند که وصول مطالبات سنواتی دانشجویی و غیردانشجویی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. مطالبات سنواتی دانشجویی و غیردانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نزدیک به 2300 میلیارد تومان است که مبلغ قابل توجهی است و باید این مطالبات واصل شود.

دکتر احسانی با بیان اینکه از ابتدای ترم جدید برنامه اتصال آنلاین سیدا و حسابداری بارگذاری شده است، گفت: روسای استان ها کمیته ای متشکل از خزانه دار استان، حسابرس استان، رئیس شورای تخصصی اداری مالی و رئیس دبیرخانه برای تعیین تکلیف اختلاف های مالی سیدا و سیستم حسابداری قبلی تشکیل دهند.

وی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خواست با برنامه ریزی منظم و دقیق از افزایش هزینه های واحدهای دانشگاهی جلوگیری کنند.