با تشکیل هیات های امنای استانی

بررسی بودجه 96 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد

تصویر مطلب بررسی بودجه 96 دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد
  • شنبه 11 دی 1395
  • 1579
سلسله جلسات هیات های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز با حضور دکتر میرزاده در جلسه هیات امنای استان زنجان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، هیات های امنای استانی به منظور ارائه گزارش بودجه سال 95 و بررسی بودجه سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی، با تشکیل هیات امنای استان زنجان از صبح امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل جلسه می دهند.
شایان ذکر است در این جلسات، علاوه بر معاونان سازمان مرکزی، 500 نخبه دانشگاهی اعم از ائمه جمعه، استادان، روسای دانشگاه های علوم پزشکی مراکز استان، روسای دانشگاه های استان، صاحبنظران آموزش عالی در هر استان حضور دارند.