با حضور دکتر واشقانی فراهانی انجام شد؛

افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

تصویر مطلب افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
  • سه شنبه 28 دی 1395
  • 1374
مرکز رشد واحدهای فناور  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز با حضور دکتر واشقانی فراهانی- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز رشد واحدهای فناور رامهرمز با مساحت 1250 مترمربع و چشم انداز 12 هسته فناور با حضور دکتر واشقانی فراهانی – معاون پژوهش و فناوری، دکتر ثمری - رئیس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی دکتر زرین آبادی- رئیس دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان، پس از حضور در مراسم بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، به دست دکتر واشقانی فراهانی افتتاح شد.

در این مراسم دکتر واشقانی فراهانی ایجاد مراکز رشد و فناوری را از اهداف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی و از آرزوها و دغدغه های ریاست فقید هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست.

وی نقش مراکز رشد را در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دانش بنیان مهم دانست.