آگهی فراخوان مناقصه عمومی

طراحی، تهیه، ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده، جمعاً به طول حدود 250 متر، (به صورت طرح و اجرا - EPC) در سایت واحد علوم و تحقیقات تهران

تصویر مطلب طراحی، تهیه، ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده، جمعاً به طول حدود 250 متر، (به صورت طرح و اجرا - EPC) در سایت واحد علوم و تحقیقات تهران
  • چهارشنبه 29 دی 1395
  • 1925

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به طراحی، تهیه، ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده، جمعاً به طول حدود 250 متر، (به صورت طرح و اجرا - EPC) در سایت واحد علوم و تحقیقات تهران از طریق برگزاری مناقصه عمومی، اقدام نماید:

لذا از کلیه شرکت­های ذیصلاح دارای رتبه بندی معتبر از سازمان برنامه و بودجه و یا شهرداری تهران و یا مجوز وزارت صنایع، دعوت می­نماید، ضمن هماهنگی با اداره­کل امور فنی و ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی با شماره تلفن 47356217-021، حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ نشر آگهی به همراه اسناد و مدارک حقوقی و سوابق اجرائی شرکت از محل احداث پل­های عابر پیاده مذکور واقع در تهران- انتهای بزرگراه شهید ستاری (شمال)، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، سایت واحد علوم و تحقیقات بازدید و ظرف مدت 20 روز، نسبت به ارائه طرح (معماری و سازه)، فایل­های محاسباتی سازه­ای و آنالیز بهاء و قیمت پیشنهادی خود به صورت ناخالص اقدام نمایند.

- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در تأیید یا رد پیشنهاد شرکت­کنندگان اختیار تام دارد و این فراخوان هیچگونه حق و حقوقی را برای شرکت­کنندگان در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

- بدیهی است کلیه مفاد آئین­نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی حاکم بر تشریفات مناقصه خواهد بود.