دانشجوی واحد علوم و تحقیقات برای نخستین بار «کرم کاهنده قندخون» ساخت

تصویر مطلب دانشجوی واحد علوم و تحقیقات برای نخستین بار «کرم کاهنده قندخون» ساخت
  • شنبه 16 بهمن 1395
  • 1906
دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای نخستین بار در جهان با استفاده از یکی از گیاهان دارویی بومی ایران موفق به تهیه کرم کاهنده قند خون شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، فرزانه فرزادی با توجه به طرح تحقیقاتی خود گفت: «امروزه دیابت یکی از شایع ترین بیماری‌های جهان است که حدود نیمی از مردم جهان به آن مبتلا هستند.»

دانشجوی شیمی واحد علوم و تحقیقات ادامه داد: «با توجه به روی آوردن انسان‌ها به داروهای گیاهی و استفاده از آنها، در این پروژه، تحقیقاتی بر روی یکی از گیاهان بومی ایران، با نام علمی Citrullus Colocynthis، صورت گرفت که پس از خالص سازی و شناسایی مواد موثره موجود در این گیاه، اثر آن بر کاهش قند خون به روش تماسی مورد بررسی گرفت.»

فرزادی با بیان اینکه این کرم هیچگونه مشابه داخلی و یا خارجی نداشته و برای نخستین بار تهیه شده است، تصریح کرد: «در این پروژه به جای استفاده خوراکی و متداول از این گیاه و کاهش اثرات سوء آن در روش خوراکی، با جداسازی و خالص‌سازی و تهیه کرم کاهش دهنده دیابت آن به صورت تماسی، آزمایش بر روی موش‌های نر دیابتی انجام شد، به‌ طوری که حتی پس از در تماس نبودن با کرم، قند خونشان در حد نرمال باقی ماند و پس از مشاهده نتایج، آزمایش‌ها نشانگر کاهش قابل توجه قند خون به روش تماسی بود.»

این دانشجوی واحد علوم و تحقیقات با توجه به نتایج این پژوهش ادامه داد: «نتایج حاکی از آن بود که برای جلوگیری از عوارض سوء مصرف خوراکی برخی گیاهان دارویی، می توان درمان تماسی آنها را مورد بررسی قرار داد. درمان به روش تماسی در بازه زمانی کوتاهی تنها پس از سه روز، موفقیت آمیز بوده و منجر به کاهش قند خون موش‌ها تا حد نرمال شد. درمان به روش تماسی نیز هیچگونه حساسیت پوستی به همراه نداشت.»

این طرح تحقیقاتی در قالب پایان نامه از سوی فرزانه فرزادی و به راهنمایی دکتر کامبیز لاریجانی و مشاوره دکتر حسام سپاسی طهرانی صورت گرفته است.