وضعیت تولیدات علمی دانشگاه آزاد بر اساس گزارش WOS؛

انتشار بیش از 8 هزار مدرک علمی از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر مطلب انتشار بیش از 8 هزار مدرک علمی از سوی محققان دانشگاه آزاد اسلامی
  • پنج شنبه 28 بهمن 1395
  • 986
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی «وب او ساینس» در سال 2016 میلادی تعداد مقالات علمی محققان دانشگاه آزاد اسلامی به 8131 مقاله رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی پایگاه Web of science (WOSS) در تاریخ 14 فوریه 2017 م(27 بهمن 13955 ه.ش) مدارک علمی منتشرشده از سوی این دانشگاه در سال 2000 تعداد 32 مدرک بوده که این عدد در سال 2016 م(1395 ه.ش) به 8 هزار و 131 مدرک بالغ شده است.

در این پایگاه اعلام شده است که در مجموع 17 سال (از 2000 تا 2016 م) تعداد 49 هزار و 888 مدرک علمی از سوی محققان دانشگاه آزاد منتشر شده است.

تعداد مستندات علمی منتشرشده از سوی محققان دانشگاه آزاد در WOS از 2000 تا 2016

تعداد مستندات علمی منتشر شده در WOS سال شمسی سال میلادی
32 1379 2000
49 1380 2002
85 1381 2003
112 1382 2004
240 1383 2005
458 1384 2006
563 1385 2007
1002 1386 2007
1677 1387 2008
2421 1388 2009
3077 1389 2010
5876 1390 2011
6770 1391 2012
6151 1392 2013
6085 1393 2014
7159 1394 2015
8131 1395 2016

کل مقالات ISI دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه بین‌المللی Web of science (WOS)از ابتدا تا ١٤ فوریه ٢٠١٧ م 50 هزار و 237 مقاله است که از سال ٢٠١٣ م تاکنون (در طول ٤ سال اخیر) جمع مقالات این دانشگاه در همین پایگاه ٢٧ هزار و ٥٢٦ مقاله است و این نشان می‌دهد که 54.79 درصد کل مقالات دانشگاه آزاد در ٤ سال اخیر تولید شده است که ١٠ درصد از متوسط تولید علمی کل کشور در همین بازه زمانی بیشتر است.

از سوی دیگر رتبه تولید علمی این دانشگاه در پایگاه «وب او ساینس»، ١٥٨ جهان گزارش شده است که مربوط به تولیدات علمی ٣٩ واحد این دانشگاه می‌شود.

در حال حاضر 19.9 درصد تولیدات علمی ایران متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است که ظرف ٣ سال اخیر همواره در صدر تولید علمی ایران بوده است.

بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه داده‌پردازی دانشگاه آزاد اسلامی، همچنین این در حالی است که تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در سال 2000 م(1379ه.ش) 12 هزار و 90 نفر اعلام شده که این آمار در سال 2016 م (1395ه.ش) به تعداد 32 هزار و 211 نفر رسیده است.

بر این اساس، روند افزایش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی روند رو به رشدی داشته است؛ به گونه‌ای که تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد در پایان سال‌های 2001 تا 2010 م (1389-1380 ه.ش) به ترتیب 12 هزار و 962، 13 هزار و 858، 15 هزار و 68، 16 هزار و 588، 18 هزار و 269، 20 هزار و 244، 22 هزار و 291، 24 هزار و 105، 25 هزار و 639 و 26 هزار و 485 نفر بوده است.

تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد بر اساس اطلاعات پایگاه داده‌پردازی دانشگاه از سال 2000 تا 2016

تعداد اعضای هیات علمی در پایان هر سال سال شمسی سال میلادی
12090 1379 2000
12962 1380 2001
13858 1381 2002
15068 1382 2003
16588 1383 2004
18269 1384 2005
20244 1385 2006
22291 1386 2007
24105 1387 2008
25639 1388 2009
26485 1389 2010
27377 1390 2011
28143 1391 2012
28777 1392 2013
29382 1393 2014
30728 1394 2015
32211 1395 2016


آمارهای ارائه‌شده در جداول فوق نشان می‌دهد که وضعیت تولید مقالات معتبر ISI به ازای هر عضو هیات علمی تمام وقت این دانشگاه از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٧ میلادی بهبود یافته و سیر صعودی گرفته است؛ به طوری که در سال ٢٠٠٠ میلادی به ازای هر ٤٠٠ نفر عضو هیات علمی یک مقاله و در سال ٢٠١٦ میلادی به ازای هر ٤ نفر هیات علمی یک مقاله ISI تولید شده است.