نخستین دانشجوی دکتری معماری جنوب کشور در واحد شیراز فارغ‌التحصیل شد

تصویر مطلب نخستین دانشجوی دکتری معماری جنوب کشور در واحد شیراز فارغ‌التحصیل شد
  • سه شنبه 3 اسفند 1395
  • 1203
نخستین دانشجوی دکتری رشته معماری در جنوب کشور در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از پایان‌نامه خود دفاع کرد و فارغ التحصیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، نجمه زبردستان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان نخستین دانشجوی دکتری معماری (PH.D) در جنوب کشور توانست با پایان نامه ای با عنوان ارائه راهکارهای تبدیل پدیدار به ماده با رویکرد پدیده شناختی به ادراکات حسی در فرایند طراحی معماری فارغ التحصیل شود.

زبردستان اظهار کرد: «این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای ارتباط دهنده و مبدل پدیدار به ماده و انتقال دهنده کیفیات حسی محیط به کاربر فضا در کالبد معماری، وارد ساختن معیارهای پدیده شناسانه به منظور ایجاد فضایی متکی بر حواس و استفاده بهتر از آن، خلق یک فضای معماری ماندگار با کیفیت مطلوب در ذهن فرد به عنوان سوژه و کاربر، یافتن راهکار های اصلی و موثر در تبدیل داده های کمی محیط به داده های کیفی و کاربردی وموثر در روند طراحی فضای معماری بر پایه برخورد بی واسطه با پدیده ها انجام گرفته است.»

وی افزود:« این پژوهش می تواند به عنوان ملاک عمل در مطالعات فازهای اولیه طراحی محیط های حساس مانند فضاهای مرتبط با افراد خاص و یا فضاهایی که در راستای ارتقای کیفیت روحی و روانی هستند به کار گرفته شود.»

در این پایان‌نامه دکتر خسرو موحد عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان استاد راهنما و دکتر هادی کشمیری عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به عنوان استاد مشاور نقش داشتند.