مجله نانو آنالیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی درجه ISI گرفت

تصویر مطلب مجله نانو آنالیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی درجه ISI گرفت
  • دوشنبه 9 اسفند 1395
  • 711
مجله Journal of Nanoanalysis که اکنون از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی منتشر می‌شود، در نمایه ESCI سایت تامسون رویترز پذیرفته و نمایه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، با تایید وبسایت تامسون رویترز، مجله نانو آنالیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی موفق به اخذ درجه ISI شد. مجله Journal of Nanoanalysis از سال ۲۰۱۴ شروع به انتشار مقالات علمی در حوزه فناوری نانو از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی کرده و به صورت سه شماره در سال چاپ می‌شود.

دکتر سیدمهدی رضایت رئیس واحد علوم دارویی به عنوان مدیر مسئول، دکتر مسعود درویش گنجی، سردبیر و دکتر سیدمجتبی مصطفوی نیز مدیر داخلی، افرادی مطرح در حوزه‌های تخصصی مختلف و از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی در هیات تحریریه مجله حضور دارند.

این مجله در حوزه‌های تخصصی زیر اقدام به دریافت مقاله به صورت Original، Review و ... کرده و در مدت زمان کوتاهی داوری آنها انجام می‌شود. فرآیند دریافت، داوری و انتشار مقاله در این مجله بسیار سریع (حدود ۲ ماه) است.

Nanomaterials
Nanomedicine
Computational Studies
Nanochemistry
Nano Engineered Systems
NanoPhotonics
Nano-electromechanical Systems, Nanoelectronics
Nanotechnology – Targeted Drug Delivery

پیش از این دو مجله نانوی Journal of Nanostructures از دانشگاه کاشان و Journal of Nanostructure in Chemistry از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در نمایه ESCI تامسون رویترز پذیرفته شده بودند.

نمایه ESCI یا Emerging Sources Citation Index به عنوان یک نمایه جدید در پایگاه ISI-Web of Science Core Collection در سال ۲۰۱۵ معرفی و ارائه شده است.

عنوان و چکیده مقالات منتشر شده در مجلات نمایه ESCI در پایگاه ISI Web of Science قابل جستجو، بازیابی و مشاهده است و این مقالات دارای اعتبار و ارزش مقاله ISI Web of Science خواهند بود.

از پژوهشگران در حوزه نانوتکنولوژی دعوت به عمل می آید در صورت علاقه، مقالات و مطالعات خود را برای بررسی و انتشار، به این مجله به آدرس http://www.jnanoanalysis.net/index.php/en ارسال کنند.