دوره های آموزشی TTC

تصویر مطلب دوره های آموزشی TTC
  • شنبه 21 اسفند 1395
  • 3177

برگزاری دوره آموزش استاد زبان انگلیسی ( TTC) در واحد تهران مرکزی.
طول این دوره ٨ جلسه بوده و در برگزاری آن از استادان مجرب و با سابقه مراکز معتبر آموزشگاه های تهران دعوت به همکاری شده است.
جهت ثبت نام و اطلاع بیشتر به سایت واحد تهران مرکزی مراجعه نموده و یا با شماره ٨٨٣٨٥٧٩٢ تماس فرمائید.