مقاله عضو هیات علمی واحد خوی در همایش بین‌المللی مدیریت پاریس پذیرفته شد

تصویر مطلب مقاله عضو هیات علمی واحد خوی در همایش بین‌المللی مدیریت پاریس پذیرفته شد
  • دوشنبه 28 فروردین 1396
  • 539
مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی پاییز امسال در همایش بین المللی مدیریت پاریس فرانسه با عنوان بررسی عوامل مدیریتی موثر بر حل مشکلات شهر خوی از دیدگاه کارکنان ادارات در باره شهرستان خوی مورد پذیرش و چاپ قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمد وفائی مهر اظهار کرد: «مقاله بررسی عوامل مدیریتی موثر بر حل مشکلات شهر خوی از دیدگاه کارکنان برگرفته از طرح پژوهشی زیرنظر معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی و با مساعدت معاون استانداری و فرمانداری شهرستان خوی در طول دو سال انجام گرفته است.»

وی افزود: «یافته‌های پژوهش نشان دادند که بومی و غیربومی بودن، مدرک تحصیلی مرتبط، رشته تحصیلی مرتبط، تلاش مدیران برای جذب منابع مالی و درآمدی، هماهنگی مدیران با سایر ادارات، اطلاع رسانی مدیران به شهروندان درباره مسائل مختلف شهری، تلاش برای شفافیت و پاسخگوئی، تلاش برای کارایی و اثربخشی، تلاش برای اعتماد اجتمایی (انتقاد پذیری، صداقت، قابل اعتماد بودن) جناح‌بندی و باندبازی و نظارت مدیران شهر در حل مشکلات و به عبارتی در ایجاد مشکلات شهر خوی نقش دارد.»